Popraw błędy!
OK
DO WYGRANIA
ZASADY I REGULAMIN
WEŹ UDZIAŁ
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
RGANIZATOR AKCJI PROMOCYJNEJ WDROŻYŁkli ODPOWIEDNIE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ABY PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH JEJ UCZESTNIKÓW ODBYWAŁO SIĘ ZGODNIE Z POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, W TYM ZGODNIE ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (TZW. „RODO”). DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW AKCJI PROMOCYJNEJ SĄ NIEZBĘDNE ORGANIZATOROWI AKCJI JEDYNIE W CELU JEJ PRZEPROWADZENIA, SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE.
KONTAKT
ORGANIZATOREM LOTERII JEST
SMOLAR AGENCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA SP. Z O.O.
UL. INŻYNIERSKA 15
93-569 ŁÓDŹ
TEL.: (42) 636 90 97
TEL.: (42) 636 90 93