Wyciągnij ręce po nagrody
Dekoracja
20zł na konto
1000 x
20zł
na konto
Strimingi sportowe
500 x
streamingi
sportowe
300 zł w sklepie kibica
100 x
300 zł
w sklepie kibica
ZASADY I REGULAMIN
Produkty
Piłka
Kup min. jeden dowolny
produkt Rexona
Piłka
Zachowaj dowód zakupu
i zarejestruj zgłoszenie
Piłka
Weź udział w loterii
i wyciągnij ręce po nagrody!
Sprzedaż promocyjna i okres przyjmowania zgłoszeń do loterii trwa od 01 do 31.07.2024 r.
WEŹ UDZIAŁ

*Zgody obowiązkowe
Gwarantujemy bezpieczeństwo twoich danych osobowych
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w regulaminie.
KONTAKT
Organizatorem konkursu jest
SMOLAR agencja Promocyjno - Reklamowa Sp. z o. o.
Telefon
(42) 636 90 97
(42) 636 90 93
Adres
ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
Sponsorzy